ΚΩΔ. 50 ΔΙΣΚΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 18,5 cm διάμετρος 2,20 cm ύψος τιμή 1,70 €