ΚΩΔ. 52 ΔΙΣΚΟΣ ΜΠΟΥΦΕ

31 cm διάμετρος τιμή 5,50 €