ΚΩΔ. 93,94,95,96 ΒΑΖΟ ΙΣΙΟ

Α 20 cm ύψος τιμή 4,50 € Β 18 cm ύψος τιμή 3,50 € Γ 16 cm ύψος τιμή 2,70 € Δ 13 cm ύψος τιμή 2,30 €