ΚΩΔ. 97,98,99,105 ΡΟΔΙ

Α 12 cm ύψος τιμή 2,00 € Β 10 cm ύψος τιμή 1,60 € Γ 9 cm ύψος τιμή 1,30 € Δ 6 cm ύψος τιμή 0,80 €