ΚΩΔ. 89,90,91 ΚΑΝΑΤΑ

1 ΚΙΛΟΥ 18 cm ύψος τιμή 5,00 € 1/2 ΚΙΛΟΥ 16 cm ύψος τιμή 4,00 € 1/4 ΚΙΛΟΥ 15 cm ύψος τιμή 3,50 €