ΚΩΔ .82,83,84,85,86,86 ΠΛΑΚΑΚΙ

10Χ10 τιμή 0,80 € 11χ11 τιμή 1,00 € 20Χ20 τιμή 2,30 € 11Χ22 τιμή 2,30 € 15χ15 τιμή 1,30 € 10χ20 τιμή 1,30 €