ΚΩΔ.69,70,71,75,76 ΚΑΣΠΩ

Α 15 cm διάμετρος,14 cm ύψος τιμή 1,70 € Β 13,20 cm διάμετρος,12,50 cm ύψος τιμή 1,20 € Γ 12 cm διάμετρος,11,20 cm ύψος τιμή 1,10 € ΜΙΝΙ Νο 1 6 cm διάμετρος,5 cm ύψος τιμή 0,60 € ΜΙΝΙ Νο 26,3 cm διάμετρος,6 cm ύψος τιμή 0,60 €