ΚΩΔ 15  ΚΡΑΣΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ διάμετρος: 7 cm ύψος: 7,5 cm τιμή: 0,75 €