ΚΩΔ. Π-18B,24B,28B,32B,36B

Πιάτο ίσιο Βαθύ 18 cm τιμή 1,3 € 24 cm τιμή 2,20 € 28 cm τιμή 2,70 € 32 cm τιμή 3,90 € 36 cm τιμή 4,70 €