ΚΩΔ. Π-13,17,18,22,24,26,28,30,32

Πιάτο ίσιο ρηχό 13cm τιμή 0,80 € 17cm τιμή 0,90 € 18 cm τιμή 1,30 € 22 cm τιμή 1,90 € 24 cm τιμή 2,20 € 26 cm τιμή 2,60 € 28 cm τιμή 2,70 € 30 cm τιμή 3,10 € 32 cm τιμή 3,90 €