ΚΩΔ. Τ-15,20,25,30

Τετράγωνα πιάτα 15 cm τιμή 1,30 € 20 cm τιμή 2,60 € 25 cm τιμή 3,70€ 30 cm τιμή 5,50 €