ΚΩΔ.Π-18Σ,24Σ,28Σ,32Σ,36Σ

Πιάτο σκαλιστό βαθύ 18 cm τιμή 1,60 € 24 cm τιμή 2,70 € 28 cm τιμή 3,30€ 32 cm τιμή 4,20€ 36cm τιμή 6,70€