ΚΩΔ. Τ-14,22,27

Πιάτα τετράγωνα 14 cm τιμή 1,30€ 22 cm τιμή 2,40€ 27 cm τιμή 3,70€