ΚΩΔ. Τ-20Β

Πιάτο τετράγωνο βαθύ 20 cm τιμή 2,00 €