ΚΩΔ. ΠΑΡ 1,ΠΑΡ 2,ΠΑΡ 3

Παρ/γραμμα πιάτα παρ 1: 29χ23 τιμή 5,30 € παρ 2: 26χ19 τιμή 3,70 € παρ 3: 23χ16 τιμέ 2,60 €